Rachunek standardowy w Domu Maklerskim BZ WBK to podstawowe narzędzie dla osób chcących inwestować na rynku krajowym.

Bardziej wymagający inwestorzy mają możliwość  rozszerzenia zakresu usług o rynki zagraniczne.

Co więcej, założenie rachunku maklerskiego BZ WBK gwarantuje dostęp do wielu przydatnych narzędzi, tj. serwisu Inwestor online oraz aplikacji mobilnej Inwestor mobile, które pozwalają na wykonywanie transakcji o każdej porze i bez względu na miejsce.

Dodatkowym atutem jest bezpłatne wsparcie ekspertów – każdy posiadacz rachunku może skorzystać z profesjonalnych opracowań przygotowanych przez doświadczonych analityków, bezpłatnych rekomendacji oraz szkoleń.

To wygodna i elastyczna opcja dla inwestorów, którzy cenią możliwość natychmiastowej wypłaty gotówki po sprzedaży instrumentów.

Oferta:

Prowadzenie rachunku w Domu Maklerskim BZ WBK nie wiąże się z żadnymi opłatami pod warunkiem wykonania przynajmniej jednej transakcji w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania opłaty.

Brak opłat dotyczy również okresu od otwarcia rachunku do końca miesiąca, w którym otwarto rachunek maklerski.

BZ WBK oferuje konkurencyjne prowizje, która w przypadku obrotu obligacjami na rynku polskim wynosi 0,19%, gdy transakcja zostaje zlecona za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej.

Jak otworzyć rachunek?

Standardowy rachunek maklerski BZ WBK można otworzyć za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online lub w jednym z oddziałów banku.

W co inwestować?

Rachunek w Domu Maklerskim BZ WBK umożliwia inwestowanie w szeroki wybór instrumentów finansowych, m.in. w akcje, kontrakty terminowe, opcje fundusze ETF oraz obligacje zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Zalety:

  • Natychmiastowa wypłata gotówki po sprzedaży instrumentów finansowych
  • Analizy, opracowania i rekomendacje przygotowane przez ekspertów DM BZ WBK
  • Dostęp do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego
  • Możliwość inwestowania w instrumenty finansowe bez pełnego pokrycia w gotówce

Koszty i cechy


Prawa pośrednictwa0,00 %
Zlecenie 2000 zł7,80 zł
Zlecenie 10 000 zł39,00 zł

» Odwiedź stronę


> Otwórz rachunek standardowy w BZ WBK!